Program vrtića

Naš program predstavlja integraciju srpskog i ruskog predškolskog programa. Zato su i naši vaspitači i Srbi i Rusi, sa pedagoškim obrazovanjem i velikim iskustvom stečenim u Srbiji i Rusiji. Svake godine iz Moskve nam stižu radne sveske iz ruskog državnog programa za predškolsko obrazovanje. U praksi program se sastoji od nekoliko osnovnih segmenata:

 • Pomoć u očuvanju zdravlja deteta, njegovog emotivnog mira, svestran razvoj deteta u skladu sa njegovim uzrastom (fizičke vežbice, odnos poštovanja u komunikaciji sa detetom)
 • U grupama, među decom formira se prijateljska i pažljiva atmosfera, koja je temelj njihove uspešne komunikacije s drugim ljudima. U takvoj atmosferi sa velikom verovatnoćom se razvijaju kvaliteti kao što su: dobrota, radoznalost, inicijativa, samostalnost i kreativnost (u komunikaciji učimo etiku, čitamo bajke sa moralnom poukom)
 • Posebnu pažnju posvećujemo razvoju različitih interesovanja deteta (kompleksni časovi, sa promenom vrste interesovanja deteta)
 • U proces obrazovanja i vaspitanja se uključuje kreativnost
 • Deci se predlaže da na različite načine koriste materijal za učenje, a kao rezultat, dete zadovoljava svoja interesovanja i potrebe
 • Kritika rezultata kreativne delatnosti je minimalna, jer svako dete mora da ima svoj pogled na svet
 • Akcenat se stavlja ne samo na obrazovanje i vaspitanje, nego i na razvoj deteta
 • Sarađujemo sa ostalim članovima porodice kako bi gajili zajedničke vrednosti u pogledu vaspitanja i u vrtiću i porodici
 • Učešće porodice u aktivnostima deteta u vrtiću
 • Priprema za školski program u cilju lakše adaptacije u školi

Ishrana

Zdrava ishrana deteta je temelj njegovog zdravlja i uspeha u učenju. Kompletna ishrana u vrtiću je raspodeljena u 4 obroka i sačinjena u skladu sa novim sanitarnim standardima i tehnološkim kartama odobrenim od strane Ministarstva zdravlja Ruske Federacije. Ishrana isključuje pržene i veštačke obroke, a obavezno uključuje zdrav doručak i užinu (kaše i voće). U jelovniku su uvek zastupljene supe, kuvana jela i salate. Sadržaj jelovnika je prilagođen uzrastu dece i kaloričnoj vrednosti jela.
Jelovnik se sastavlja na 10 dana i roditelj svakodnevno može da se upozna sa sadržajem jelovnika.

Program dečijeg ruskog vrtića Sadko

Očuvanje i poboljšanje zdravlja deteta u vrtiću

Za brigu o zdravlju dece zadužena je medicinska sestra. Prilikom upisa deteta u vrtić medicinska sestra razgovara s roditeljima i upoznaje se sa uslovima života, režimom ishrane, zdravstvenim stanjem deteta. Na osnovu dobijene informacije i u skladu s podacima iz medicinskog kartona deteta, sastavlja se zdravstveni karton za svaku grupu, kao i evidencija adaptacije, gde se beleže zdrvastveno stanje i individualne osobine svakog deteta.
Svaki mesec se analizira broj dolazaka deteta, učestalost oboljenja i preduzimaju se mere za smanjenje nivoa oboljenja.
Naš cilj je zaštita zdravlja dece, formiranje kulture zdravlja i motivacija dece da se vodi zdrav život. Zato vaspitači tokom cele godine sa decom rade različite vežbe i gimnastiku (jutarnja, u pauzama, gimnastika za prste), organizujemo Dane zdravlja i Spartakijade.
U vrtiću se poštuju pravila zaštite na radnom mestu i obezbeđuje se bezbednost boravka dece u vrtiću. Na vreme se sprovodi instruktaža, razrađena su pravila zaštite na radnom mestu i tehnike bezbednosti. Poštuju se sanitarno-tehnički uslovi u pogledu upotrebe tečnosti, svetlosti, toplote i provetravanja.

Rad na poboljšanju zdravlja deteta

U mere za poboljšanje zdravlja deteta spadaju:

 • Strogo poštovanje režima (učenja, igre, šetnje, obroka i sna)
 • Strogo poštovanje sanitarnih uslova (čišćenje prostorija, provetravanje, obrada prostorija kvarcnom lampom)
 • Zdrava ishrana namenjena dečijem uzrastu
 • Individualni prilaz detetu s obzirom na njegovo zdravstveno stanje
 • Regularne fizičke vežbe

Privatna predškolska ustanova "Sadko"
Kornelija Stankovića 19
11000 Vračar, Beograd

Radno vreme

  Ponedeljak - Petak
08:00 – 17:30

Pratite nas

© 2019 Privatna predškolska ustanova Sadko. All Rights Reserved. Powered by TEHNO.RS