Osoblje

image

Anna Poletaeva
direktor i suosnivač vrtića

Rođena u Moskvi. Završila je Pedagoški univerzitet u Moskvi, smer - istorija. Svoje prvo radno iskustvo stekla je u uglednim moskovskim školama i gimnaziji. U Srbiji je nastavila svoje usavršavanje na polju pedagogije, usmerivši se na predškolsko obrazovanje. Više od 7 godina je deo tima koji vodi centar za predškolsko obrazovanje u Ruskoj školi u Beogradu. Od 2016. je na čelu prvog i jedinog dvojezičnog srpsko-ruskog obdaništa “Sadko”.

Larisa Stevanović
logoped i vaspitač u predškolskoj grupi

Po zanimanju učitelj-defektolog, surdopedagog, logoped više kategorije sa 20-ogodišnjim iskustvom. Obrazovanje i radno iskustvo stekla u Rusiji. Postiže izvanredne rezultate u pripremi decu za školu kako po srpskom, tako i po ruskom predškolskom programu, kao i u korekciji svih vrsta poremećaja govora. Uključena je u sve aktivnosti u vrtiću kao stručni saradnik, daje savete i mišljenje na Savetima roditelja, kao i na sednicama UO i Vaspitno-obrazovnog veća.
image
image

Svetlana Nenadić
profesor muzičkog vaspitanja i profesor klavira

Rođena u Rusiji, gde je završila Višu umetničku školu - odsek klavir. U Beogradu živi 30 godina. Ima dugogodišnje iskustvo kao nastavnik i korepetitor u dečijim muzičkim školama. U vrtiću predaje muzičko obrazovanje, priprema muzičke sadržaje za priredbe, organizuje dečiji ansambl za različite nastupe. U vannastavnim aktivnostima vodi radionicu za klavir.

Larisa Gubuškina
vaspitač i plesni koreograf

Rođena u Rusiji, gde je završila za plesnog koreografa na Univerzitetu za umetnost i kulturu. Na istom Univerzitetu je dve godine radila kao asistent za koreografiju i ples. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom, radila je u VIII gimnaziji u Moskvi, u vrtićima i u drugim obrazovnim ustanovama. U našem vrtiću blisko sarađuje sa saradnikom za muzičku kulturu, priprema decu za priredbe, predstave i razna gostovanja.
image
image

Marija Janković
profesor ruskog i engleskog jezika

Rođena u Beogradu. Osnovnu školu završila u Ruskoj Federaciji, u gradu Perm. Završila Filološki fakultet u Beogradu na smeru ruski jezik i književnost, drugi strani jezik engleski. U toku studiranja bila na razmeni u Rostovu-na-Donu godinu dana i u Americi, država Minesota. Radila je kao profesor ruskog i engleskog jezika u OŠ "Miloje Vasić", u školi jezika "Adelante", kao prevodilac u kompaniji Siberian Health. U vrtiću dva puta nedeljno deci drži časove engleskog.

Žanetta Milačić
umetnik, vođa radionice za keramiku

Završila umetničku školu u gradu Samara, Rusija. Pravi autorske lutke, bavi se keramikom. Učestvuje u uglednoj međunarodnoj izložbi «Fantanima», kao i u različitim kreativnim projektima.
image
image

Anka Pešić
vaspitač za decu predškolskog uzrasta i medicinska sestra

Rođena u Kraljevu, završila medicinsku i Višu vaspitačku školu. Apsolvent Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Ima 15-ogodišnje iskustvo kao medicinska sestra i vaspitač u privatnim i državnim predškolskim i obrazovnim institucijama. Uključena u rad vaspitno-obrazovnog veća, Saveta roditelja i stručnih aktiva vrtića, sarađuje sa drugim institucijama i vaspitačima na stručnim seminarima, priredbama i manifestacijama.

Vesna Kokoruš
administrativni radnik

Rođena u Beogradu, završila Višu poslovnu školu. Više od 30 godina radila kao knjigovođa, administrator i poslovni sekretar u trgovinskoj firmi „Srbijateks“. Obavlja poslove vezane za rad vrtića, stručnih aktiva i sednica, kao za dokumentaciju vezanu za rad vrtića.
image

Privatna predškolska ustanova "Sadko"
Kornelija Stankovića 19
11000 Vračar, Beograd

Radno vreme

  Ponedeljak - Petak
07:30 – 18:00

Pratite nas

© 2019 Privatna predškolska ustanova Sadko. All Rights Reserved. Powered by TEHNO.RS