Program

Program privatne predškolske ustanove „Sadko“ predstavlja integraciju srpskog i ruskog predškolskog programa. Temelj obrazovnog i vaspitnog smera predstavlja program ruskog pedagoga M.A. Vasiljeve.

Ceo program ovog poznatog pedagoga može da se izrazi u jednoj rečenici: dobro organizovan proces učenja je pravi put do celokupnog i svestranog razvoja ličnosti deteta. Osnovni aspekti programa su intelektualna i fizička priprema deteta za školu, proces usvajanja moralnih pojmova i pojmova kulture, kao i adaptacija deteta za rad u socijumu.

Glavni ciljevi su stvaranje uslova i temelja za pravilno formiranje ličnosti malog bića i njegovog svestranog razvoja. Prednost ovog pedagoškog smera je u tome da se smatra da sve metodike mogu da budu efikasne, ukoliko su one zasnivane na principu individualnog prilaza detetu, jer svako dete je neponovljivo i ima svoje osobine i sposobnosti.

Drugi cilj programa je priprema deteta za život u savremenim uslovima socijuma.

Navedeni ciljevi se postižu kroz nekoliko vrsta delatnosti: učenje, igra, radne navike, kretanje.

Osnovni princip programa je povezanost rada u vrtiću sa učenjem u osnovnoj školi. Iz tog razloga dete je prilikom polaska u školu pripremljeno za proces učenja, što olakšava usvajanje školskog gradiva.

Delatnost u pogledu igre se obezbeđuje primenom u vrtiću, razvojnih igračaka. Proces učenja se odvija uz korišćenje radnih svesaka za predškolce.

 

U praksi program se sastoji od nekoliko baznih segmenata:

 

  • Pomoć u očuvanju zdravlja deteta, njegovog emotivnog mira, svestran razvoj deteta u skladu sa njegovim uzrastom (fizičke vežbice, reči poštovanja u komunikaciji sa detetom);
  • U grupama vrtića se formira prijateljska i pažljiva atmosfera između dece koja je temelj njihove uspešne komunikacije s drugim ljudima. U takvoj atmosferi sa velikom verovatnoćom se razvijaju kvaliteti kao što su: dobrota, radoznalost, inicijativa, samostalnost i kreativnost (učenje etike u komunikaciji, čitanje bajki koje imaju moral);
  • Maksimalan akcenat na korišćenje različitih vrsta interesovanja deteta (kompleksni časovi, sa promenom vrste interesovanja deteta);
  • U proces obrazovanja i vaspitanja se uključuje kreativnost;
  • Deci se predlaže da na različite načine koriste materijal za učenje, a kao rezultat, dete zadovoljava svoja interesovanja i potrebe;
  • Kritika rezultata kreativne delatnosti je minimalna, jer svako dete mora da ima svoj pogled na svet;
  • Akcenat se stavlja ne samo na obrazovanje i vaspitanje, nego i na razvoj deteta;
  • Zajedničke vrednosti u pogledu vaspitanja u vrtiću i porodici (saradnja sa porodicom);
  • Učešće porodice u aktivnostima deteta u vrtiću;
  • Priprema za školski program u cilju lakše adaptacije u školi.