Osoblje

 

Zaposleni u privatnoj predškolskoj ustanovi „Sadko“ su tim stručnjaka koji stvara za svako dete posebnu prijateljsku atmosferu i gradi proces učenja u skladu sa potrebama svakog deteta pojedinačno.

Svi naši saradnici poseduju odgovarajuću stručnu spremu i veliko iskustvo u radu sa decom.

U vrtiću su stalno prisutni direktor, vaspitači, pomoćnici vaspitača, servir, pedijatrijska medicinska sestra, nastavnik muzičkog, tehničko osoblje.

U našem timu su takođe logoped-defektolog, nastavnik plesa, nastavnik likovnog, nastavnici stranih jezika_ nastavnik radionice rada s keramikom.

Svaki saradnik (logoped,nastavnik muzičkog, nastavnik fizičkog i nastavnici dodatnog obrazovanja) rade u timu s vaspitačem u grupi,i na taj način znanje koje dete dobija na časovima potkrepljuje se u njegovoj svakodnevnoj delatnosti.

Bilo kom saradniku roditelj može da se obrati s pitanjem i dobiće stručni odgovor.

Osoblje vrtića poseduje sanitarne knjižice i imaju sistematske preglede.

Naši saradnici učestvuju u seminarima u svojoj struci i rade na svom usavršavanju.