Osnovne usluge

Celodnevni boravak

 

  • Kompletna ishrana (4 puta dnevno);
  • Razvojni časovi u skladu sa srpskim i ruskim programom (razvoj govora, načela matematike, svet oko nas, načela pisanja i čitanja);
  • Estetsko vaspitanje (slikanje, rad s plastelinom, aplikacija);
  • Muzička kultura i fizička kultura;
  • Praćenje zdravstvenog stanja deteta;

 

 

Poludnevni boravak

 

  • Kompletna ishrana (3 puta dnevno);
  • Razvojni časovi u skladu sa srpskim i ruskim programom (razvoj govora, načela matematike, svet oko nas, načela pisanja i čitanja);
  • Estetsko vaspitanje (slikanje, rad s plastelinom, aplikacija);
  • Muzička kultura i fizička kultura;
  • Praćenje zdravstvenog stanja deteta;