Zaštita zdravlja deteta

Očuvanje i poboljšanje zdravlja deteta u vrtiću

Za brigu o zdravlju dece zadužena je medicinska sestra. Prilikom upisa deteta u vrtić medicinska sestra razgovara s roditeljima i upoznaje se sa uslovima života, režimom ishrane, zdravstvenim stanjem deteta. Na osnovu dobijene informacije i u skladu s podacima iz medicinskog kartona deteta, sastavlja se zdravstveni karton za svaku grupu, kao i evidencija adaptacije, gde se beleže zdrvastveno stanje i individualne osobine svakog deteta.

Svaki mesec se vrši analiza broja dolazaka dece, učestalosti obolenja i preduzimaju se mere za smanjenje nivoa obolenja.

Pitanja zaštite zdravlja dece, formiranja kulture zdravlja i motivacije da se vodi zdrav život su jedan od najbitnijih smerova delatnosti naše predškolske ustanove.
U vrtiću se poštuju pravila zaštite na radnom mestu i obezbeđuje se bezbednost boravka dece u vrtiću. Na vreme se sprovodi instruktaža, razrađena su pravila zaštite na radnom mestu i tehnike bezbednosti. U vrtiću se poštuju sanitarno-tehnički uslovi u pogledu upotrebe tečnosti, svetlosti, toplote i provetravanja.
Tokom cele godine vaspitači sprovode različite vrste rada u pogledu fizičke kulture: fiskulturne vežbice, gimnastika(jutarnja, u pauzama, gimnastika za prste), dani zdravlja, spartakijade.

Rad na poboljšanju zdravlja deteta

U mere za poboljšanje zdravlja deteta spadaju:

1.Strogo poštovanje režima (učenja, igre, šetnje,  uzimanja hrane i sna);
2.Strogo poštovanje sanitarnih uslova (čišćenje prostorija, provetravanje, obrada prostorija sa kvarcnom lampom);
3.Zdrava ishrana namenjena dečijem uzrastu;
4.Individualni prilaz detetu s obzirom na njegovo zdravstveno stanje i 
5.Regularne fizičke vežbe.